Kompresory

Kvalitní kompresory klimatizace

Základní informace

Kompresory PowerEdge se opírají o rozsáhlé zkušenosti s vývojem klimatizačních systémů a celosvětovou síť poboček. Nabízejí optimální kombinaci mezi odolností, výkonem a cenou. Kompresory PowerEdge jsou vyráběny za použití kvalitních komponentů a materiálů. Jsou vždy předem naplněny správným olejem a testovány podle přísných výkonnostních norem.

 • Kvalitní produkt určený pro starší vozidla vyvinutý celosvětovou sítí poboček s rozsáhlými zkušenostmi s vývojem klimatizačních systémů.
 • Cenově zajímává alternativa pro zákazníky působící na trhu s náhradními díly.
 • Nabízí zákazníkům alternativu k prémiové řadě s cílem maximalizovat efektivitu a snížit počet dodavatelů
 • Kompresory PowerEdge nabízí optimální kombinaci odolnosti, výkonu a ceny.


Kompresory PowerEdge jsou navrženy jako kvalitní alternativa pro vozidla v druhé polovině jejich životnosti, poskytující cenově zajímavou nabídku pro zákazníky působící na trhu s náhradními díly.

Počáteční sortiment se skládá z 96 vysoce kvalitních kompresorů klimatizace pokrývajících více jak 230+ OE referencí, čítající přibližně 26+mil. vozidel evropského vozového parku, včetně nejoblíbenějších aplikací pro segmenty:

 • Osobní vozy
 • Nakladní vozy
 • Stavební stroje / Zemědělské stroje / Univerzální stroje

Vlastnosti a výhody

AC Compressor Packaging Left RT RGB
 • Předem naplněné PAG olejem
 • Nové díly
 • Vysoká kvalita s dlouhou životností
 • Široké pokrytí vozového parku
Předem naplněné PAG olejem
Všechny kompresory PowerEdge jsou dodávány se správným množstvím vysoce kvalitního oleje PAG pro celý systém klimatizace. Tím se omezí potenciální chyby při jejich výměně.
Nové díly
Žádné repasované díly, žádné extra příplatky nebo podmínky pro vrácení dílu.
Vysoká kvalita s dlouhou životností
Navrženo pro provoz ve všech klimatických podmínkách, nabízí optimální kombinaci odolnosti, výkonu a ceny.
Široké pokrytí vozového parku
Řada kompresorů PowerEdge je vhodná do všech běžných značek a modelů. Ocení jí především řidiči starších vozidel. Sortiment bude v následujících měsících dále rozšířován o další aplikace.

Katalogy a letáky

Níže naleznete nejnovější produktové informace

Instalace

Instalace

Jak správně postupovat při výměně kompresoru klimatizace:
 1. Instalace klimatizace automobilů nebo dílů klimatizace automobilů musí být prováděna pouze certifikovanými a školenými techniky.
 2. Postup demontáže nebo instalace kompresoru je popsán v oficiální dokumentaci pro opravu automobilu.
 3. Při manipulaci s chladivem a jeho likvidaci vždy dodržujte v místě platné předpisy.
 4. Při odsávání nebo doplňování chladiva do systému klimatizace vždy používejte certifikované zařízení.
 5. Při rozpojování chladícího okruhu nebo demontáži dílů vždy okamžitě utěsněte otvory, aby se do systému nedostaly nečistoty a vlhkost.
 6. Při utahování šroubů a matic vždy používejte správné utahovací momenty podle technických údajů vozidla.
 7. Vždy vyměňte díly uvedené v tabulce výměny dílů. Správný postup je popsán v části “Postup opravy”.
 8. Používejte do kompresoru olej doporučený výrobcem, který je uveden na typovém štítku kompresoru.
 9. Pokud je nutné vyčištění systému klimatizace, použijte vhodné proplachovací zařízení. Postup proplachu je popsán v části „Propláchnutí okruhu chladiva“.
 10. Při uvedení do provozu po instalaci je důležité postupovat podle doporučeného postupu. Podrobnosti jsou uvedeny v části „Uvedení do provozu“.

Dlouhá životnost kompresoru je zaručena pouze v případě, že je používáno správné množství oleje doporučeného výrobcem. Pokud je tento olej znečistěn jiným olejem nebo aditivy, jako je nevhodné nebo příliš velké množství UV barviva, před tím, než jsou namontovány nové díly, musí být potrubí chladiva propláchnuto.

Pokud se používají aditiva proti průsakům, nevhodná chladiva nebo dojde k závažnému znečištění, samotné propláchnutí již nestačí a je nutné celý systém klimatizace vyměnit.

Při proplachování chladícího okruhu doporučujeme použít k tomu určené speciální proplachovací zařízení a správný typ chladiva. Nedoporučuje se využití servisní stanice klimatizace.

Příčiny pro propláchnutí systému jsou:

 1. Příliš mnoho oleje nebo nevhodný typ oleje.
 2. Příliš mnoho nebo nevhodné UV barvivo.
 3. Nedostatek informací o tom, kolik oleje zbývá v potrubí chladiva.
 4. Aditiva do oleje (v případě použití aditiv proti průsaku propláchnutí NENÍ možné). Všechny díly musí být vyměněny!
 5. Nečistoty v potrubí chladiva, jako jsou černé usazeniny. (V případě silného znečištění propláchnutí nepomůže a všechny díly se musí vyměnit.)

Pokud je třeba upravit množství oleje z nového kompresoru, vždy zkontrolujte údaje výrobce automobilu.

ODEBRÁNÍ OLEJE::

podrobnosti jsou popsány v Postupu opravy 1.

DOPLNĚNÍ OLEJE:

U některých aplikací je nutné doplnit kompresorový olej v případě, že:

a) stejný typ kompresoru je použit pro vozidla s jednoduchým i dvojitým okruhem výparníku.

b) množství oleje se liší od údaje uvedeného v dokumentaci vozidla (viz identifikační štítek kompresoru).

c) to vyžaduje předepsaný postup opravy. (1, 2, 3 nebo 4)

Nikdy nedoplňujte olej přímo do kompresoru. Pokud je to nutné, vždy doplňujte olej do kondenzátoru, sušiče vzduchu nebo druhého okruhu výparníku.

Typ oleje, který je třeba použít pro doplnění, je uveden na typovém štítku kompresoru, který je umístěn na zadní straně nebo boku kompresoru.

VAROVÁNÍ:

Vždy používejte originální olej a nikdy jej nemíchejte s jinými typy univerzálních olejů. Míchání s jinými oleji nebo použití univerzálního oleje snižuje životnost kompresoru a může způsobit závažné poškození.
Pokud použijete jiný typ oleje než je předepsáno, záruka pozbývá platnosti.


Po instalaci nového kompresoru je důležité dodržet níže popsaný postup uvedení do provozu. Smyslem tohoto postupu je zajistit distribuci oleje a mazání při spuštění, aby se zabránilo poškození hned po nové instalaci.

 1. Nastavte teplotu na maximální chlazení.
 2. Nastavte ventilátor na maximální otáčky.
 3. Spusťte motor a nechte jej běžet na volnoběh.
 4. Zapněte klimatizaci alespoň na 5 minut. NEZVYŠUJTE OTÁČKY MOTORU!
 5. Po 5 minutách je olej, který byl původně všechen v kompresoru, rozveden do celého systému. Nyní je možné zvýšit otáčky motoru a odzkoušet klimatizaci.

O tom, který postup opravy je vhodné použít, rozhodněte na základě kontroly čistoty potrubí chladiva. Po demontáži původního kompresoru zkontrolujte kanál vstupu, výstupu, barvu a vzhled starého oleje a výstupní hadici. Podle výsledku kontroly zvolte postup 1, 2, 3 nebo 4.

Procházet
Kompresory